1. Strona główna
 2. Urządzenia
 3. Objaśnienie trybów pobierania danych w TachoReader Combo/Basic

Objaśnienie trybów pobierania danych w TachoReader Combo/Basic

 1. Informacje ogólne – podstawowe informacje o tachografie
 2. Zdarzenia i awarie – odczyt z pamięci tachografu zdarzeń (np. jazda bez karty) i awarii (np. brak zasilania)
 3. Dane techniczne – odczyt np. danych o datach kalibracji, numerze seryjnym tachografu
 4. Czynności z tachografu – zdarzenia jazdy, pracy, gotowości lub postoju podzielone na poszczególne dni:
  • Od ostatniego pobrania wg TachoReader – zakres pobieranych czynności ustawiany jest od daty poprzedniego pobrania zapisanego w pamięci urządzenia (Przy zaznaczeniu tej opcji, data odczytu innymi urządzeniami nie będzie uwzględniania.)
  • Od ostatniego pobrania wg tachografu – zakres pobieranych czynności ustawiany jest od daty poprzedniego pobrania zapisanego w pamięci tachografu. (Jeśli korzystasz z kilku urządzeń do odczytu danych, użycie tej opcji jest rekomendowane.)
  • Od: […] Do: […] – możliwość ustawienia dowolnego zakresu dat dla pobieranych czynności
  • Ostatnie: […] – umożliwia pobranie od 1 do 365 ostatnich dni (ustawiane co jeden dzień)
  • Wszystkie – pobieranie czynności ze wszystkich dni znajdujących się w pamięci tachografu cyfrowego
 5. Szczegółowe dane prędkości – pobieranie danych prędkości jaką rejestruje tachograf z częstotliwością jednej sekundy.
 6. Odczyt karty kierowcy:
  • opcja zaznaczona — oprócz pobierania danych z tachografu dodatkowo umożliwia pobieranie danych z karty kierowcy umieszczonej w gnieździe tachografu (Jeśli karta kierowcy nie zostanie umieszczona w slocie tachografu urządzenie zgłosi błąd pobierania danych)
  • opcja niezaznaczona — urządzenie będzie pobierać dane tylko z tachografu, nawet jeśli w slocie tachografu będzie się znajdować karta kierowcy.
 7. Dane specjalne z tachografów VDO (plik S) – umożliwia pobieranie specjalnych danych prędkości z niektórych tachografów.

Szczegóły można także znaleźć w  dedykowanej instrukcji do urządzeń:

trb
Ostatnia aktualizacja 1 lipca 2021

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły

Potrzebujesz pomocy?
Nie możesz znaleźć odpowiedzi, której szukasz? Jesteśmy tutaj, aby pomóc!
Kontakt