1. Strona główna
 2. APD
 3. APD – Szybki start (opis i tutorial video)

APD – Szybki start (opis i tutorial video)

APD jest usługą pozwalającą na szybki eksport danych do OCRK, w celu rozliczenia delegacji, odcinków zagranicznych, rozliczenia czasu pracy kierowcy.

Tutorial video: APD - Szybki start

Zakładka - Lista do zatwierdzania

Lista danych jakie zostały pobrane z GBox Online lub z aplikacji mobilnych do panelu APD dla aktywnych kierowców.

Na liście do zatwierdzenia znajduje się miejsce do zaznaczenia kierowców i zatwierdzenia danych od zaznaczonych kierowców.

Po zatwierdzeniu, dane przesyłane są do Opiekuna OCRK co dwie godziny. Dane z GBox Online przesyłane są  zgodnie z harmonogramem, co kilka godzin.

Zakładka - Lista kierowców

Lista wszystkich aktywnych kierowców wraz z numerami kart/numerami PESEL (dla kierowców nieposiadających kart – usługa Mobile BUS), jacy zostali wprowadzeni do platformy APD przez opiekuna OCRK.

Zakładka - Lista samochodów

Lista wszystkich pojazdów, jakie zostały zarejestrowane na kartach kierowców.

W celu wyświetlenia tylko aktywnych pojazdów danej firmy należy przesłać listę do opiekuna OCRK.

Zakładka - Przesyłanie plików

Zakładka służy do przesyłania do Opiekuna OCRK dodatkowych danych (np. dane cyfrowe z tachografów lub odczyty z kart kierowców niewykonanych przez GBox) poprzez wybór opcji w prawym górnym rogu Prześlij dane –  pozwala również na wpisanie wiadomości, którą otrzyma Opiekun OCRK w polu Wiadomość.

Ponadto, zakładka Przesyłanie plików jest równocześnie archiwum wszystkich plików przesłanych do APD.

Zakładka - Lista plików

Lista wszystkich plików pobranych z GBox Online/aplikacji mobilnych. Dzieli się na:

 • Karty kierowców – zakładka dzieli się na dwa widoki – Prawidłowe oraz Uszkodzone. Po wejściu w zakładkę, domyślnie otwiera się widok na odczyty Prawidłowe. Zznajdują się tam wszystkie aktywne pliki cyfrowe z kart kierowców.
  Po wybraniu odpowiednich filtrów, z poziomu górnej listwy, można ustawić widok zakładki na zakres wybranego miesiąca, dane aktywne, pobrane i usunięte. Można również wyszukać dane poprzez wpisanie odpowiedniej frazy. W widoku zakładki Uszkodzone znajdują się wszystkie pliki, które są nieprawidłowe, wyróżnione kolorem czerwonym (konieczne ponowne przesłanie poprawnego odczytu) – jeżeli nie ma odczytów uszkodzonych, zakładka jest nieaktywna.

 • Delegacje (zakładka dostępna tylko dla klientów, którzy rozliczają w OCRK delegacje) – po wejściu w zakładkę domyślnie otwiera się widok na delegacje aktywne – znajdują się tam wszystkie delegacje niezatwierdzone. Zakładka umożliwia modyfikację delegacji aktywnych, które znajdują się w APD:

  • zmiany daty i godziny rozpoczęcia/zakończenia delegacji;

  • zmiany daty i godziny rozpoczęcia/zakończenia odcinka;

  • uwzględnienia/ nieuwzględnienia odcinka do płacy minimalnej w delegacji (domyślnie wszystkie odcinki zagraniczne są uwzględniane);

  • zmiany państwa docelowego delegacji (tylko klienci, którzy nie mają stałej stawki diety zagranicznej).

Po wybraniu odpowiednich filtrów, z poziomu górnej listwy, można ustawić widok zakładki na zakres wybranego miesiąca, zakres kilku miesięcy, dane aktywne, pobrane, usunięte, można również wyszukać dane poprzez wpisanie odpowiedniej frazy.

Informacja:

 • Odcinki do płacy minimalnej – W APD istnieje możliwość zdefiniowania odcinków, które zawsze będą uwzględnianie do płacy minimalnej oraz wyłączenie odcinków, w których płaca minimalna nie jest rozliczana. W tym celu konieczny jest kontakt z Opiekunem OCRK oraz poinformowanie go, jakie odcinki pojawiające się w APD będą uwzględniane do rozliczenia płacy minimalnej (pozostałe zostaną wyłączone, aby nie było konieczności każdorazowego odznaczania ich w APD przez klienta).
 • Delegacje – dla klientów, którzy wypłacają należności z tytułu podróży służbowej zgodnie z rozporządzeniem, w APD dostępna jest możliwość automatycznego wyznaczania państw docelowych zgodnie z ich priorytetem, według których będzie naliczana należność z tytułu podróży służbowej. W tym celu konieczny jest kontakt z Opiekunem OCRK oraz poinformowanie go jakie państwa są zazwyczaj państwami docelowymi w delegacji. Ustawienie automatycznego wyznaczania państw niweluje konieczność każdorazowego wybierania państwa docelowego przez klienta w każdej delegacji.
 • Odcinki zagraniczne – po wejściu w zakładkę domyślnie otwiera się widok na odcinki zagraniczne aktywne. Znajdują się tam wszystkie odcinki niezatwierdzone. Zakładka umożliwia modyfikację odcinków aktywnych, które znajdują się w APD:

  • zmiany daty i godziny rozpoczęcia/zakończenia odcinka zagranicznego;

  • zmiany państwa odcinka;

  • zmiany państwa docelowego odcinka;

  • uwzględnienia/nieuwzględnienia odcinka do płacy minimalnej (domyślnie wszystkie odcinki zagraniczne są uwzględniane).

Informacja:

 • Odcinki do płacy minimalnej – W APD istnieje możliwość zdefiniowania odcinków, które zawsze będą uwzględnianie do płacy minimalnej oraz wyłączenie odcinków, w których płaca minimalna nie jest rozliczana. Ww tym celu konieczny jest kontakt z Opiekunem OCRK oraz poinformowanie go, jakie odcinki pojawiające się w APD będą uwzględniane do rozliczenia płacy minimalnej (pozostałe zostaną wyłączone, aby nie było konieczności każdorazowego odznaczania ich w APD przez klienta).

Zakładka - Karta 3.5t dotyczy

Karta < 3,5t (zakładka dostępna tylko dla klientów, którzy korzystają z aplikacji mobilnej Mobile BUS) – w zakładce znajdują się aktywności kierowców prowadzących pojazdy do 3,5t.

Klient ma możliwość modyfikacji aktywności na wykresie tygodniowym: dodawanie brakujących aktywności, modyfikacja czasu trwania wybranych czynności, zmiany rodzaju czynności kierowcy, usuwanie aktywności.

Zakładka - Alerty

Alerty które informują o problemach z urządzeniami GBox (Urządzenie nie nadaje, nie przesyła pozycji itp.)

Zakładka - Pomoc

Więcej szczegółowych informacji mogą znaleźć Państwo w pomocy poświęconej APD.

Ostatnia aktualizacja 5 kwietnia 2024

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły

Potrzebujesz pomocy?
Nie możesz znaleźć odpowiedzi, której szukasz? Jesteśmy tutaj, aby pomóc!
Kontakt

Powiązane artykuły: