1. Strona główna
  2. TachoScan Control
  3. Tworzenie nowego Użytkownika / nadawanie i edycja uprawnień

Tworzenie nowego Użytkownika / nadawanie i edycja uprawnień

Nowy użytkownik

Logujemy się do programu TachoScan Control wybierając użytkownika Administrator.

Hasło wpisujemy takie jakie zostało ustawione po zmianie z domyślnego. Domyślne hasło to: admin

Wymagana zmiana ze względów bezpieczeństwa.

Z Menu Kontroli wybieramy opcję: Dodaj użytkownika

W oknie Dodaj użytkownika możemy dodać dane użytkownika takie jak: imię, nazwisko czy hasło użytkownika.

Można również nadać mu odpowiednie uprawnienia. Po prawidłowym wypełnieniu danych i nadaniu uprawnień zapisujemy zmiany.

Edycja użytkownika/danych

Z okna Menu Kontroli można edytować nadane już istniejącemu użytkownikowi uprawnienia wybierając opcję Edytuj użytkownika

W oknie Edycji wybieramy odpowiedniego użytkownika i klikamy Edytuj lub odblokowujemy edycję poprzez dwukrotne naciśnięcie Lewym Przyciskiem Myszy na użytkownika

Po wprowadzeniu odpowiednich zmian klikamy Zapisz.

Ostatnia aktualizacja 1 lipca 2021

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły

Potrzebujesz pomocy?
Nie możesz znaleźć odpowiedzi, której szukasz? Jesteśmy tutaj, aby pomóc!
Kontakt

Powiązane artykuły: