1. Strona główna
  2. TachoScan Control
  3. Tworzenie nowego Użytkownika / nadawanie i edycja uprawnień

Tworzenie nowego Użytkownika / nadawanie i edycja uprawnień

TachoScan
Nowy użytkownik

Zaloguj się do programu TachoScan Control wybierając użytkownika Administrator.

Wpisz hasło jakie zostało ustawione po zmianie z domyślnego. Domyślne hasło to: admin

Zmiana wymagana jest ze względów bezpieczeństwa.

Z menu Kontroli wybierz opcję: Dodaj użytkownika.

W oknie Dodaj użytkownika możesz dodać dane użytkownika takie jak: imię, nazwisko czy hasło użytkownika.

Możesz również nadać mu odpowiednie uprawnienia. Po prawidłowym wypełnieniu danych i nadaniu uprawnień zapisz zmiany.

Edycja użytkownika/danych

Z okna Menu Kontroli możesz edytować nadane już istniejącemu użytkownikowi uprawnienia, wybierając opcję Edytuj użytkownika

W oknie Edycji wybierz odpowiedniego użytkownika i kliknij Edytuj lub odblokuj edycję poprzez dwukrotne naciśnięcie lewym przyciskiem myszy na Użytkownika.

Po wprowadzeniu odpowiednich zmian kliknij Zapisz.

Ostatnia aktualizacja 12 marca 2024

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły

Potrzebujesz pomocy?
Nie możesz znaleźć odpowiedzi, której szukasz? Jesteśmy tutaj, aby pomóc!
Kontakt

Powiązane artykuły: