1. Strona główna
  2. 4Trans
  3. Święto w sobotę – jak poprawnie wprowadzić w 4Transie

Święto w sobotę – jak poprawnie wprowadzić w 4Transie

Informacja - święto w sobotę

Zgodnie z art. 130 §2 Kodeksu Pracy każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Podczas przeliczania ewidencji czasu pracy w programie 4Trans w okresach rozliczeniowych, w których święto wystąpi w sobotę pojawi się informacja:

Udzielanie dnia wolnego

W związku z występowaniem święta w sobotę w danym okresie rozliczeniowym należy wskazać dodatkowy dzień wolny. W oprogramowaniu 4Trans można wskazać taki dzień na dwa sposoby:

I. Indywidualnie dla każdego pracownika.

W oknie ewidencji czasu pracy na dniu, który ma być dniem wolnym w związku ze świętem przypadającym w sobotę należy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać pozycję „Zaplanuj dni wolne”.

Uwaga! Najlepszym sposobem jest wskazanie takiego dnia jeszcze przed wyliczeniem ewidencji czasu pracy (tak, aby plan w tym dniu wynosił 8 godzin.) Jeśli ewidencja została już przeliczona – również można wskazać taki dzień, ale należy wtedy przeliczyć ponownie ewidencję. Komunikat znika po zapisaniu ewidencji czasu pracy.

Po tej operacji planowany czas pracy powinien zgadzać się z normą:

II. Zbiorczo dla wszystkich pracowników w danej firmie.

Dzień wolny można również wskazać dla wszystkich pracowników zbiorczo w zakładce: Dane podstawowe > [011] Święta i dni wolne > zakładka „Dni wolne”. Po wybraniu „+”, zgodnie z poniższym przykładem, należy wskazać wybrany dzień wolny.

Jak przywrócić wprowadzone zmiany?

Jeżeli dodatkowy dzień wolny został wskazany omyłkowo – należy przywrócić plan ten dzień w harmonogramie rocznym:
Rozliczenia > [202] Harmonogram roczny.
W podanym przykładzie (na rysunku jest to dzień 10 listopada) w harmonogramie rocznym zamiast planowanych 8 godzin jest 0.

Aby przywrócić 8 godzin planu na ten dzień należy dwukrotnie kliknąć lewym przyciskiem myszy na danej dacie i wpisać żądaną wartość (08:00). Następnie zapisać harmonogram ze zmianami.

Ostatnia aktualizacja 4 maja 2021

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły

Potrzebujesz pomocy?
Nie możesz znaleźć odpowiedzi, której szukasz? Jesteśmy tutaj, aby pomóc!
Kontakt