1. Strona główna
  2. 4Trans
  3. Święto w sobotę – jak poprawnie wprowadzić w 4Transie

Święto w sobotę – jak poprawnie wprowadzić w 4Transie

Informacja - święto w sobotę

Zgodnie z art. 130 §2 Kodeksu Pracy każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Podczas przeliczania ewidencji czasu pracy w programie 4Trans w okresach rozliczeniowych, w których święto wystąpi w sobotę pojawi się informacja:

Udzielanie dnia wolnego

W związku z występowaniem święta w sobotę w danym okresie rozliczeniowym, wskaż dodatkowy dzień wolny. W oprogramowaniu 4Trans można wskazać taki dzień na dwa sposoby:

1. Indywidualnie dla każdego pracownika.

W oknie ewidencji czasu pracy:

  • na dniu, który ma być dniem wolnym w związku ze świętem przypadającym w sobotę;
  • kliknij prawym przyciskiem myszy;
  • wybierz pozycję Zaplanuj dni wolne.

Po tej operacji planowany czas pracy powinien zgadzać się z normą:

2. Zbiorczo dla wszystkich pracowników w danej firmie.

Dzień wolny możesz również wskazać dla wszystkich pracowników zbiorczo:

  • w zakładce: Dane podstawowe > [011] Święta i dni wolne > zakładka Dni wolne;
  • po wybraniu +, zgodnie z poniższym przykładem, wskaż wybrany dzień wolny.
Jak przywrócić wprowadzone zmiany?

Jeżeli dodatkowy dzień wolny został wskazany omyłkowo – przywróć plan ten dzień w harmonogramie rocznym. Kliknij w zakładki Rozliczenia > [202] Harmonogram roczny.
W podanym przykładzie (na rysunku jest to dzień 10 listopada) w harmonogramie rocznym zamiast planowanych 8 godzin jest 0.

Aby przywrócić 8 godzin planu na ten dzień:

  • dwukrotnie kliknij lewym przyciskiem myszy na danej dacie;
  • wpisaćsz żądaną wartość (08:00);
  • zapisz harmonogram ze zmianami.
Ostatnia aktualizacja 6 lutego 2024

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły

Potrzebujesz pomocy?
Nie możesz znaleźć odpowiedzi, której szukasz? Jesteśmy tutaj, aby pomóc!
Kontakt

Powiązane artykuły: