1. Strona główna
  2. fireTMS
  3. FAQ fire TMS
  4. fireTMS – jak importować koszty z pliku .csv?

fireTMS – jak importować koszty z pliku .csv?

fireTMS

Funkcja importu kosztów z pliku pozwala na zaimportowanie kosztów z pliku .csv (jest to wymagane rozszerzenie) – na podstawie stworzonego w fireTMS szablonu schematu importu kosztów.

Tworzenie szablonu

1. Przejdź do zakładki Konfiguracja -> Konfiguracja systemu.

2. W zakładce Konfiguracja transportu -> w sekcji Konfiguracja szablonów importu kosztów kliknij [Dodaj]:

3. Przypisz nazwy kolumn z pliku .csv, które odpowiadają nazwom w tworzonym szablonie importu.

Plik z kosztami możesz otworzyć dowolnym arkuszem kalkulacyjnym.

koszty
Schemat importu na podstawie przykładowego pliku
  • Separator oraz Cudzysłów możesz sprawdzić w pliku .csv, otwierając go przykładowo za pomocą aplikacji Notatnik.

Poniżej znajduje się przykładowy plik w edycji, gdzie widać, że znakiem rozdzielającym jest średnik (Separator) oraz nie posiada on Cudzysłowu (wtedy w szablonie wybieramy wyrażenie Brak).  

  • Format Daty uzupełnij zgodnie ze wskazówkami w systemie.

Poniżej przykładowe wartości uzupełnione dla różnego formatu dat, które mogą występować w pliku:

2023-05-25 (yyyy-MM-dd)

15.03.2023 (dd.MM.yyyy)  

2023-03-27 20:02:28 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)

  • Nazwa kolumny ilość km – jeżeli tylko plik zawiera takie informacje, można wskazać w szablonie kolumnę z ilością kilometrów.

Informacja na temat stanu licznika po zaimportowaniu pliku zostanie uzupełniona w Rejestrze kilometrów (Pojazdy -> edycja wybranego pojazdu> zakładka Rejestr kilometrów).

Aby informacja ta została przeniesiona z pliku, oznacz ten koszy typem: Paliwo (predefiniowany koszt systemowy).

  • Typ kosztu z pliku, Waluta z pliku, Numer dokumentu z pliku możesz wskazać odpowiednią kolumnę z pliku z poszczególnymi wartościami lub określić jedną obowiązującą wartość dla całego pliku. 

4. Po prawidłowym skonfigurowaniu szablonu importu możesz zaimportować plik z kosztami. W tym celu przejdź do zakładki Pojazdy -> Koszty -> Importuj z pliku:

5. W nowo otwartym oknie wybierz plik .csv z dysku komputera i wskaż wcześniej skonfigurowany szablon.

W przypadku braku numeru faktury z pliku, musisz uzupełnić tę informację ręcznie. Obowiązkowym polem jest również Kontrahent, którego należy wybrać z listy. 

Podczas pierwszego importu system będzie chciał połączyć nowe rodzaje kosztów z pliku z rodzajami kosztów w systemie.

Przykładowo, jeżeli w pliku mamy rodzaj kosztu ON, to możemy zaznaczyć, że będzie on w fireTMS odpowiednikiem kosztu Paliwo.

Po zatwierdzeniu, ustawienia te zostaną zapamiętane i podczas kolejnych importów (z użyciem tego samego szablonu) system będzie już wiedział, do jakich rodzajów w fireTMS mają być przypisane poszczególne koszty z pliku.

Brak importu kosztów

Kiedy w pliku znajdują się pojazdy, których nie ma w fireTMS, system zapyta, czy dodać pojazdy do listy pojazdów.

Po zaznaczeniu brakujących pojazdów, zostaną dodane do zakładki Pojazdy -> Pojazdy.

W przypadku braku ich zaznaczenia, koszty przypisane do tych pojazdów nie zostaną zaimportowane (jak również same pojazdy).  

Ostatnia aktualizacja 8 maja 2024

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły

Potrzebujesz pomocy?
Nie możesz znaleźć odpowiedzi, której szukasz? Jesteśmy tutaj, aby pomóc!
Kontakt

Powiązane artykuły: