1. Strona główna
  2. fireTMS
  3. fireTMS – jak importować koszty z pliku .csv?

fireTMS – jak importować koszty z pliku .csv?

Funkcja importu kosztów z pliku pozwala na zaimportowanie kosztów z pliku .csv (jest to wymagane rozszerzenie) – na podstawie stworzonego w fireTMS szablonu schematu importu kosztów.

Aby stworzyć taki szablon:

1. Przejdź do zakładki Konfiguracja -> Konfiguracja systemu.

2. W zakładce Konfiguracja transportu -> w sekcji Konfiguracja szablonów importu kosztów kliknij [Dodaj]:

3. Przypisz nazwy kolumn z pliku .csv, które odpowiadają nazwom w tworzonym szablonie importu.

Plik z kosztami możesz otworzyć dowolnym arkuszem kalkulacyjnym.

Schemat importu na podstawie przykładowego pliku
  • Separator oraz Cudzysłów możesz sprawdzić w pliku .csv, otwierając go przykładowo za pomocą aplikacji Notatnik.

Poniżej znajduje się przykładowy plik w edycji, gdzie widać, że znakiem rozdzielającym jest średnik (Separator) oraz nie posiada on Cudzysłowu (wtedy w szablonie wybieramy wyrażenie Brak).  

  • Format Daty uzupełnij zgodnie ze wskazówkami w systemie.

Poniżej przykładowe wartości uzupełnione dla różnego formatu dat, które mogą występować w pliku:

2023-05-25 (yyyy-MM-dd)

15.03.2023 (dd.MM.yyyy)  

2023-03-27 20:02:28 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)

  • Nazwa kolumny ilość km – jeżeli tylko plik zawiera takie informacje, można wskazać w szablonie kolumnę z ilością kilometrów.

Informacja na temat stanu licznika po zaimportowaniu pliku zostanie uzupełniona w Rejestrze kilometrów (Pojazdy -> edycja wybranego pojazdu> zakładka Rejestr kilometrów).

Aby informacja ta została przeniesiona z pliku, oznacz ten koszy typem: Paliwo (predefiniowany koszt systemowy).

  • Typ kosztu z pliku, Waluta z pliku, Numer dokumentu z pliku możesz wskazać odpowiednią kolumnę z pliku z poszczególnymi wartościami lub określić jedną obowiązującą wartość dla całego pliku. 

4. Po prawidłowym skonfigurowaniu szablonu importu możesz zaimportować plik z kosztami. W tym celu przejdź do zakładki Pojazdy -> Koszty -> [Importuj z pliku]:

5. W nowo otwartym oknie wybierz plik .csv z dysku komputera i wskaż wcześniej skonfigurowany szablon.

W przypadku braku numeru faktury z pliku, musisz uzupełnić tę informację ręcznie. Obowiązkowym polem jest również Kontrahent, którego należy wybrać z listy. 

Podczas pierwszego importu system będzie chciał połączyć nowe rodzaje kosztów z pliku z rodzajami kosztów w systemie.

Przykładowo, jeżeli w pliku mamy rodzaj kosztu ON, to możemy zaznaczyć, że będzie on w fireTMS odpowiednikiem kosztu Paliwo.

Po zatwierdzeniu, ustawienia te zostaną zapamiętane i podczas kolejnych importów (z użyciem tego samego szablonu) system będzie już wiedział, do jakich rodzajów w fireTMS mają być przypisane poszczególne koszty z pliku.

Kiedy w pliku znajdują się pojazdy, których nie ma w fireTMS, system zapyta, czy dodać pojazdy do listy pojazdów.

Po zaznaczeniu brakujących pojazdów, zostaną dodane do zakładki Pojazdy -> Pojazdy.

W przypadku braku ich zaznaczenia, koszty przypisane do tych pojazdów nie zostaną zaimportowane (jak również same pojazdy).  

Ostatnia aktualizacja 28 lipca 2023

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły

Potrzebujesz pomocy?
Nie możesz znaleźć odpowiedzi, której szukasz? Jesteśmy tutaj, aby pomóc!
Kontakt